HANDEL MED BINÆRE OPTIONER

ENDELIG HAR ALLE DE SAMME MULIGHEDER - FOR AT TJENE DE GODE PENGE

GUIDE TIL AT TJENE PENGE ONLINE

VI ER ET TEAM BESTÅENDE AF FOLK MED PASSION & UDDANNELSE INDEN FOR MARKETING-, ØKONOMI- & FINANSVERDEN - DET BETYDER AT VI I MANGE ÅR HAR BRUGT VORES VIDEN TIL AT TJENE GODE PENGE VED SIDEN AF STUDIET SÅVEL FULDTIDSARBEJDET. VI ER NU KLAR TIL AT DELE UD AF VORES VIDEN TIL ALLE JER SOM OGSÅ DRØMMER OM AT TJENE DE GODE PENGE.

DRØMME KAN SAGTENS GÅ I OPFYLDELSE

 

Det har aldirg været lettere at øge sin indkomst og dermed formue, end det er i dag. Før i tiden skulle man være uddannet og have job inden for den finansielle sektor for at kunne handle, investere og opnå afkast på sine investeringer som private investorer kun kunne drømme om.

 

I dag, har vi alle - takket være internettet og dets muligheder - nemlig muligheden for at tjene de gode og de store penge. Dette kan endda gøres hjemme i stuen og med relativ lille kapital såvel arbejdsindsats, det har altså aldrig været nemmere. Man kan handle med hele verden fra sin stue, hvilket dermed også gør det muligt at tjene penge som tiidligere generationer ikke kunne drømmme om. Følger man de rigtige råd såvel strategier, så skal pengene nok komme.

SERIØSE HANDELSPLATFORME TIL BINÆRE OPTIONER

GUIDE TIL HANDEL MED BINÆRE OPTIONER

 

HVAD ER BINÆRE OPTIONER?

Binære optioner er en forholdsvis ny investeringsform, hvor man nemt kan sikre sig en ekstra indkomst. Denne investeringsform er anderledes i forhold til andre, idet at man ved at handle med binære optioner, kan skabe sig alt fra en lille formue til en meget stor, forudsagt at man selvfølgelig handler korrekt og optimalt. At der er så gode penge i denne form for handel, er lige netop derfor at investeringsformen er så velkendt for erfarne investorer og handlere.

 

Ved at handle binære optioner, investere man i et aktiv, som kan være alt fra aktier til råvarepriser mm. formålet er at sætte sine penge på om man tror aktivets kurs vil falde eller stige over en periode på alt fra 1 minut til flere timer.

 

EKSEMPEL PÅ HANDEL MED BINÆRE OPTIONER VS. ALMINDELIGE AKTIER:

Der gives nu et eksempel for bedre at forstå mulighederne ved investering i binære optioner i forhold til hvordan handel med netop binære optioner kan giver et langt højere afkast end den normale handel med aktier. I eksemplet her, investeres der i en almindelig aktie og i en binære option. Der investeres $200 i en aktie, som den efterfølgende måneder er steget til $250, hvorved man har en gevinst på $50 ved salg af denne. Ved binære optioner binder man ikke sin kapital i flere måneder som ved aktien, men man analyserer aktien og investerer i aktiens udvikling i et afgrænset eller fastsat tidsinterval. Tror man f.eks. at værdien af ens option og dermed altså aktien vil stige, så foretager man en call investering på aktien og tror man i stedet den vil falde, så foretager man en put option.

 

Investeringsbeløbet ved handel med optionen er den samme som med handel af aktien, men i stedet for at vente en måned for at tjene $50, så kan man med et tidsinterval på f.eks. 15 minutter få et afkast på omkring $140-$178 på sin investering afhængigt af afkastet på optionen, hvilket vil sige næsten 3 gange så meget på kun 15 minutter, det er de korte tidintervaller som er den største fordel ved handel med binære optioner, da man på kort tid kan mangedoble sin investering og dermed tjene rigtig gode penge.

 

Afkastet på optioner er højt i forhold til andre investeringsformer, afkastet ved at handle binære optioner kan ligge imellem 70-89 procent, alt afhængigt af hvilken option man investerer i. Dette gøre netop at man kan få en relativ høj gevinst på sin investering, dog hænger gevinster i denne størrelse også i højere grad sammen med en risiko for at tabe penge på investeringen. Risikoen for at tabe sin investering er dermed tilstede, og derfor kan det kun anbefales at følge vores råd omkring handel i binære optioner, herunder bankroll management. Handler man med fornuft og følger vores råd, er det den sikre vej til at opbygge sig en fornuftig formue på relativ kort tid.

 

Det er nemt og hurtigt, at tjene penge på binære optioner. Det kræver stort set ingen penge at komme i gang og mulighederne er gode og store, dog kræver de fleste handelsplatforme et minimumsindskud på 250 dollar ved registreringen. Du bestemmer dog helt selv hvor stort investeringsbeløbet skal være ved hver handel som der foretages.

 

HVORDAN HANDLER MAN MED BINÆRE OPTIONER?

Det er faktisk meget ligetil, at handle med binære optioner. Det kræver ikke noget større kendskab til investeringer at handle med binære optioner, men det kan dog godt anbefales, at man lærer at analysere og forstå markedstendensernes. For at handle med binære optioner kræves det, at man handler på en platform, hertil anbefales det at man vælger en EU-godkendt platform. Man registrerer sig hos den valgte platform, hvorefter man indbetaler et indskud til at handle for. Som førstegangsinvestor får man som regel også et bonus oven i indskuddet, således man har et større beløb at handle for, denne bonus skal ses som en måde for de forskellige platforme til at tiltrække brugere, så det kan med fordel betale sig at udnytte disse bonusser, både til at have mere at stå imod med, men også så man evt. kan øge sine investeringsbeløb pr. handel. Det vigtigste ved at handle med binære optioner er, at forstå markedsmekanismen, og alle de godkendte handelsplatforme som vi henviser til, har de grundlæggende guides og informationer i form af gratis tilgængelige artikler, e-bøger eller professionelle og let forståelige videoer.

 

At handle binære optioner på en platform er også ligetil, man vælger blot et aktiv hvilket kan være en valuta, aktier eller guld mm. hvorefter man vælger det beløb man ønsker at investere i aktivet. Investeringen træder i kraft når man har besluttet sig for om aktivets udvikling vil være stigende eller faldende, også kaldet Put og Call. Læs mere omkring Put og Call i afsnittet nedenfor.

 

HVAD ER PUT OG CALL OPTIONER?

Put og Call er begreb for hvordan aktivets kurs udvikler sig på markedet. Ved Put-option indgås der en aftale og handel, om at inden for en given tidsramme da vil kursen være faldende på aktivet, og dermed kan man tjene penge på at et aktivs kurs på markedet er faldende. En Call-option er omvendt, hvor man investerer i at aktivets pris vil være stigende inden for en bestemt tidsramme, og dermed tjener man penge på optionen i hvis kursen stiger i perioden.

 

KAN MAN BÅDE HANDLE PÅ OM KURSEN STIGER ELLER OM KURSEN FALDER?

Når man handler med binære optioner, handler man i et aktiv som enten stiger eller falder. Det betyder at hvis man vælger at handle med en Call-option så satser man på at kursen på det man handler med vil stige, og hvis man handler med en Put-option, så satser man på at kursen på det man handler med vil falde. Altså man kan tjene penge uanset om kursen stiger eller falder, man skal blot vælge fra start hvad man stor vil ske, og man kan ikke ændre mening før tidperioden er udløbet.

 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EUROPÆISKE OPTIONER OG AMERIKANSKE OPTIONER?

Der er en lille forskel på europæiske optioner og amerikanske optioner, forskellen ligger i at man ved handel med europæiske optioner kan sælge optionen undervejes i hele løbetiden, hvorimod man med Amerikanske optioner kun kan sælge når løbetiden er udløbet.

 

ER DET LOVLIGT AT HANDLE MED BINÆRE OPTIONER?

Ja, det er lovligt at handle med binære optioner. Det findes omtrent 120 forskellige handelsplatforme på markedet, derfor er det vigtigt at man vælger den rette. Det kan stærkt anbefales at man vælger en EU-godkendt handelsplatform. Se vores udvalgte handelsplatforme, som vi anbefaler ud fra vores egen mangeårig erfaring.

 

BLIVER MAN BESKATTET AF HANDEL MED BINÆRE OPTIONER?

Svaret er ja. Skat har behandlet sager omkring gevinst og tab på binære optioner, hvor udfaldet er blevet, at gevinst/tab på binære optioner beskattes efter kursgevinstloven § 29, stk. 1.

 

HVAD ER RISIKOEN FOR AT TABE PENGE?

Som med alle andre former for investering, så vil der altid være en vis risiko for at tabe de penge man handler for. Vi kan derfor klart anbefale at man inden man begynder at handle, prøver at sætte sig ind i det grundlæggende ved binære optioner, og prøver at forstå de markedstendenser som er grundlaget for at bedre kunne forudsige et udfald af en handel, for jo mere viden giver også en mindre risiko på ens investeringer. At forstå markedstendenserne er en ting, en anden ting der er vigtigt er, at holde følelserne udenfor når man handler, idet man let kan foretage dårlige beslutninger som følge af en tidligere tabt handel. Dette kan du læse mere omkring i vores råd, eller på den platform du ønsker at handle fra.

 

DERFOR SKAL DU OGSÅ HANDLE MED BINÆRE OPTIONER!

Hvis du også undre dig over hvorfor de rige bliver rigere, så kan det til dels forklares ved at der inden for finansverden findes en grundregel som lyder - Jo højere risiko, jo højere afkast. Det betyder at hvis man er afklaret med at der er en vis risiko for at tabe penge, så er man klar til at handle med binære optioner, og dermed begynde at opbygge en formue hurtigere end folk som ikke er bekendt med binære optioner.

 

Binære optioner, vores vej til hurtigere afkast!

 

Med venlig hilsen

//Team handelmedbinæreoptioner.dk

Vi er et team som er drevet af passion og begejstring for marketing, økonomi og finansiering. Dette har ført til udarbejdelsen af denne side, hvor målet er at udbrede kendskabet til at tjene gode penge på investeringer, i dette tilfælde binære optioner. Vi tilstræber at gøre et område som normalt er set på som værende svært tilgængeligt såvel forståeligt for de flest, til noget hvor alle kan være med, når du blot har læst vores guide her på siden.

Copyrigth © MB BUSINESS I/S 2015